Česky English

Dopravní prostředek je
součást životního stylu

Co je to diverzita?

Města musí být prostupná
pro všechny obyvatele

Na co by měl mít právo každý občan?

Ulice nejsou bezpečné
NAŠE populace tloustne

Jaké jsou problémy měst?

Chceme prostor pro život,
bezpečné a čisté město

Jaká je naše vize?


 

 

 

V mnoha městech po celém světě se daří v místním měřítku měnit podobu jednotlivých míst,
které zahrnují řešení pro všechny druhy dopravy. Ale řešení většinou nacházíme jen pro některé.

PROTO SPOLEČNĚ CHCEME OBJEVOVAT NOVÁ ŘEŠENÍ ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU.

 

 

Záleží nám na místech, kde žijeme

 

Jsme především lidé, kteří chtějí zlepšovat prostředí ve svých městech.
Chceme podpořit integrovanou dopravu, jejíž základem jsou potřeby člověka. 
Nikoliv dělení obyvatel na cyklisty, chodce, uživatele veřejné dopravy a řidiče.

 

Kdo za projektem stojí?

 

„Náměstí, to jsou lavičky, stromy a kašna.“

Jiří Juřík, novinář