Česky English

Dopravní prostředek je
součást životního stylu

Co je to diverzita?

Města musí být prostupná
pro všechny obyvatele

Na co by měl mít právo každý občan?

Ulice nejsou bezpečné
NAŠE populace tloustne

Jaké jsou problémy měst?

Chceme prostor pro život,
bezpečné a čisté město

Jaká je naše vize?


 

 

 

V mnoha městech po celém světě se daří v místním měřítku měnit podobu jednotlivých míst,
které zahrnují řešení pro všechny druhy dopravy. Ale řešení většinou nacházíme jen pro některé.

PROTO SPOLEČNĚ CHCEME OBJEVOVAT NOVÁ ŘEŠENÍ ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU.

 

 

Záleží nám na místech, kde žijeme

 

Jsme především lidé, kteří chtějí zlepšovat prostředí ve svých městech.
Chceme podpořit integrovanou dopravu, jejíž základem jsou potřeby člověka. 
Nikoliv dělení obyvatel na cyklisty, chodce, uživatele veřejné dopravy a řidiče.

 

Kdo za projektem stojí?

 

„Když někdo chodí do práce pěšky nebo obden plave, také splňuje ta kritéria, kdy se organismus ladí do příznivé fyzické podoby. Jízda do práce na kole má jednu výhodu. Děje se to v čase, který by člověk stejně věnoval přesunu jiným způsobem, takže ve výsledku spojí užitečné a příjemné.“

Leoš Heger, bývalý ministr zdravotnictví, poslanec Parlamentu ČR